Hållbar mobilitet – hur då? | Bibliotek Uppsala

Hållbar mobilitet – hur då? | Bibliotek Uppsala

För att uppnå en hållbar mobilitet måste vi minska våra klimatutsläpp kraftigt. Vi behöver fler hållbara bilar och bränslen samt i högre grad välja andra färdmedel än bil. Lyssna på Marie Pellas och Per Östborn, ordförande respektive projektledare vid föreningen Gröna...
Bostad som mänsklig rättighet | Folkuniversitetet

Bostad som mänsklig rättighet | Folkuniversitetet

En onlineföreläsning om hur rätten till bostad förverkligas i Sverige. Att ha en bostad är en förutsättning för att kunna leva ett värdigt liv och pekas i en rad internationella konventioner ut som en mänsklig rättighet. Samtidigt är hemlöshet ett utbrett globalt...
Mänskliga rättigheter: En introduktion

Mänskliga rättigheter: En introduktion

Välkommen på en onlineföreläsning som ger en introduktion till mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna hittas idag i internationella regelverk och policydokument, nationella grundlagar och föreskrifter, men också i dokument som inte behöver vara juridiskt...
Mäns våld mot kvinnor: Mänskliga rättigheter i fara

Mäns våld mot kvinnor: Mänskliga rättigheter i fara

En onlineföreläsning om våld i nära relation med avstamp i de mänskliga rättigheterna. Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots detta drabbas kvinnor särskilt ofta och hårt av våld, inte minst i nära relationer. I sin föreläsning beskriver Sara...
Framtidens hållbara jordbruk | Bibliotek Uppsala

Framtidens hållbara jordbruk | Bibliotek Uppsala

Att producera tillräckligt med livsmedel av hög kvalitet till en växande befolkning kommer att bli en av framtidens stora utmaningar. Många köper ekologiska livsmedel i tron att det är bra för hälsan och gynnar utvecklingen mot en mer uthållig framtid. Men är det...