Om Gratis Uppsala

Gratis Uppsala är ett ideellt projekt inom det arbetsintegrerande sociala företaget Initcia. Initcia driver även evenemangssidan Barn i Uppsala och projektet Föreningshjälpen.

Gratis Uppsala ger inspiration och information om Uppsalas stora utbud av aktiviteter till hela familjen.
• Vi hjälper ideella föreningar och organisationer att nå ut med sina aktiviteter och evenemang för barn och familjer.
• Gratis Uppsala vill kunna erbjuda tips, guider och event som ska vara kostnadsfria.

KONTAKT

E-posta oss på info@gratisuppsala.se

GDPR – Dataskyddspolicy

Här kan du läsa mer om det »