Suicid – att förebygga självmord | Webbföreläsning

Suicid – att förebygga självmord | Webbföreläsning

Logga in och lyssna på Ludmilla Rosengren, läkare och KBT-terapeut med särskild kunskap om kriser, sorg och självmordsproblematik. I den här föreläsningen delar hon med sig av sin kunskap inom just detta område, och delar även sina egna erfarenheter som förälder....
Hur kan jag prata med mitt barn? | Bilda

Hur kan jag prata med mitt barn? | Bilda

Hur påverkas dagens föräldraskap av vår tid och vår kultur? Vilka utmaningar ställs dagens föräldrar inför? I vår tid värnar vi individen. Det är mycket viktigt vad våra barn vill och känner. Vad finns det eventuellt för faror med det? Och hur ska du få fler verktyg...
Bostad som mänsklig rättighet | Folkuniversitetet

Bostad som mänsklig rättighet | Folkuniversitetet

En onlineföreläsning om hur rätten till bostad förverkligas i Sverige. Att ha en bostad är en förutsättning för att kunna leva ett värdigt liv och pekas i en rad internationella konventioner ut som en mänsklig rättighet. Samtidigt är hemlöshet ett utbrett globalt...
Mänskliga rättigheter: En introduktion

Mänskliga rättigheter: En introduktion

Välkommen på en onlineföreläsning som ger en introduktion till mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna hittas idag i internationella regelverk och policydokument, nationella grundlagar och föreskrifter, men också i dokument som inte behöver vara juridiskt...
Mäns våld mot kvinnor: Mänskliga rättigheter i fara

Mäns våld mot kvinnor: Mänskliga rättigheter i fara

En onlineföreläsning om våld i nära relation med avstamp i de mänskliga rättigheterna. Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots detta drabbas kvinnor särskilt ofta och hårt av våld, inte minst i nära relationer. I sin föreläsning beskriver Sara...