Astrid Norberg: Framväxten av omvårdnadsforskningen i Sverige

Astrid Norberg: Framväxten av omvårdnadsforskningen i Sverige

Astrid Norberg, sjuksköterska och professor emerita, utsågs 1987 vid Umeå universitet till Sveriges första professor i omvårdnad. I föredraget berättar hon om forskningsområdets framväxt. Hon beskriver både motståndet och stödet för ämnet och ger exempel på hur det...
Paragone och konstarternas hierarki – Föredrag

Paragone och konstarternas hierarki – Föredrag

Vilken konstart är bäst och varför? I renässansens så kallade paragone-debatt, som framför allt gällde bildkonstens hierarkier, formulerades en serie distinktioner som under lång tid styrt förståelsen av de olika konstarternas skillnader och likheter. Professor...