Läs- och skrivsvårigheter – tips och verktyg

Läs- och skrivsvårigheter – tips och verktyg

Onsdag 15 maj kl 18.00-20.00 Plats: Biblioteket. Infoteket visar hur mobiltelefonen kan bli ett bra verktyg för dig som har svårt med att läsa och skriva. Du får tips på inställningar, appar och strategier som kan underlätta i vardagen. Om du vill, finns det möjlighet...
Läs- och skrivsvårigheter – tips och verktyg

Läs- och skrivsvårigheter – tips och verktyg

Infoteket visar hur mobiltelefonen kan bli ett bra verktyg för dig som har svårt med att läsa och skriva. Du får tips på inställningar, appar och strategier som kan underlätta i vardagen. Om du vill, finns det möjlighet att prova själv. Vi hjälper dig att komma igång....