Läs- och skrivsvårigheter – tips och verktyg

Läs- och skrivsvårigheter – tips och verktyg

Onsdag 15 maj kl 18.00-20.00 Plats: Biblioteket. Infoteket visar hur mobiltelefonen kan bli ett bra verktyg för dig som har svårt med att läsa och skriva. Du får tips på inställningar, appar och strategier som kan underlätta i vardagen. Om du vill, finns det möjlighet...