Mäns våld mot kvinnor: Mänskliga rättigheter i fara

Mäns våld mot kvinnor: Mänskliga rättigheter i fara

En onlineföreläsning om våld i nära relation med avstamp i de mänskliga rättigheterna. Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots detta drabbas kvinnor särskilt ofta och hårt av våld, inte minst i nära relationer. I sin föreläsning beskriver Sara...
Det dödliga våldet mot kvinnor | Uppsala kvinnojour

Det dödliga våldet mot kvinnor | Uppsala kvinnojour

Det dödliga våldet är den mest extrema formen och yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor. Ändå dödas i genomsnitt 13 kvinnor per år i Sverige av en man de har eller har haft en relation med, vilket är mer än en kvinna i månaden. Kvinno- och tjejjourer kämpar...