Autism och ADHD – vanligt hos barn med cerebral pares

Autism och ADHD – vanligt hos barn med cerebral pares

Det är vanligt att den som har cerebral pares (CP) även har andra funktionsnedsättningar än själva rörelsehindret. Nya undersökningar har visat sig att så många som 45 procent av barnen med CP också har autism och/eller adhd. Det är viktigt att varje barn med CP får...
Samtalskväll om hotad natur | Biotopia

Samtalskväll om hotad natur | Biotopia

Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna i svensk natur? Hur ska vi klara utmaningen att bevara vår biologiska mångfald? Välkommen till en samtalskväll om hotad natur. I kvällens samtalspanel kommer Maria Forslund att delta. Maria arbetar på länsstyrelsen i Uppsala...
Musikens helande kraft – att leva med psykoser | Infoteket

Musikens helande kraft – att leva med psykoser | Infoteket

Maj Grandmo berättar om sina erfarenheter av psykoser och hur de kom att dominera hennes liv i perioder. Livet blev inte som det var tänkt men Maj lever ändå idag som en människa som har ridit ur fasorna och kommit ut på andra sidan. Till sin hjälp har hon haft...
Digital kyrkogårdsvandring | Gamla kyrkogården

Digital kyrkogårdsvandring | Gamla kyrkogården

Nu lanserar Uppsala kyrkogårdar i samarbete med Uppsala stadsteater en digital kyrkogårdsvandring som är en vidareutveckling av begravningsverksamhetens kulturhistoriska arbete. Skådespelaren Åsa Forsblad Morisse agerar berättare på en kyrkogårdsvandring som fått...
Webbutbildning: Vad är autism? | Infoteket

Webbutbildning: Vad är autism? | Infoteket

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig vad autism är. Denna utbildning vänder sig till dig som inte har så mycket förkunskaper. Den ger en grundläggande kunskap om autism, vilka konsekvenser det kan innebära att ha autism och lite om vad man kan göra för...