Få en hållbar ekonomi | Studieförbundet Bilda

Få en hållbar ekonomi | Studieförbundet Bilda

Vill du få bättre koll på din ekonomi? Välkommen på denna inspirationsträff, där du får tips på vad du kan göra och lära dig mer om Studieförbundet Bildas nya studiematerial om hållbar ekonomi. Tillsammans med Hanna Franck-Larsson, inspiratör för hållbar ekonomi i...
Psykisk ohälsa bland barn och unga – Webinarium

Psykisk ohälsa bland barn och unga – Webinarium

Enligt Folkhälsomyndigheten fortsätter psykisk ohälsa bland barn och unga att öka. Hur kan förutsättningar skapas för en god hälsa hos den yngre generationen? Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri, föreläser på Skyddsvärnets webinarium om psykisk...
Webbutbildning: Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Webbutbildning: Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vad innebär diagnosen och vad kan man göra för att underlätta i vardagen när man har intellektuell funktionsnedsättning? På denna halvdagsutbildning får du grundläggande kunskap om intellektuell...
Webbföreläsning: Adhd hos äldre: utmaningar och möjligheter

Webbföreläsning: Adhd hos äldre: utmaningar och möjligheter

Tidigare sågs adhd som något man skulle växa ifrån. Idag vet vi att många svårigheter finns kvar i vuxenlivet och även finns hos äldre. Fortfarande bär många över 65 år på oupptäckt adhd. Välkommen till en lärorik och tankeväckande kväll med Taina Lehtonen, Fil.Dr,...
Webbföreläsning: Vad är Cerebral pares (CP)?

Webbföreläsning: Vad är Cerebral pares (CP)?

Fysioterapeut Lena Österberg och specialpedagog Mia Hinnfors Larson från habiliteringen i Uppsala föreläser om cerebral pares hos barn och vuxna. Ni får lära er om CP, vad det beror på, olika typer av CP och hur det kan se ut. De berättar också om vilka konsekvenser i...