Utställningarna Women, Peacemakers!, #Fördomar 2016 och Från Uppsala till Evigheten med kvinnor

På föreningen Fredens Hus vid Uppsala Slott, ingång A2, äger tre utställningar rum samtidigt.


©https://gratisuppsala.se

Den första utställningen, Women, Peacemakers! handlar om kvinnor som jobbar för att främja fred och lösa konflikter runt om i världen, sett ur ett historiskt perspektiv fram till våra dagar.

Trots att kvinnor har varit aktiva i de informella samtal som äger rum i det respektive krigsdrabbade landet, t.ex. genom demonstrationer, gräsrotsarbete et.c., så har de ändå ignorerats i de officiella samtalen.

Några av dessa förebilder som tas upp i utställningen, är bl.a.:

  • Bertha von Sutter (1843 – 1914), Österrikisk författare och Nobelpristagare (1905)
  • Elin Wägner (1882 – 1949), svensk författare och medlem i Svenska Akademin
  • Alva Myrdal (1902 – 1986), fredsaktivist, Nobels fredspristagare (1982)
  • Malala Yousafzai (f. 1997), kämpe för flickors rätt till utbildning, Nobels fredspristagare (2014)

Här är några milstolpar i svenska kvinnors kamp för fred :

  • 1883, Svenska Freds- och skiljedomsförening bildades av ca 80
    riksdagsmän som ville modernisera försvaret.
  • 1898, Svenska Kvinnliga Fredsförening (SKF) bildades
  • 1915, Kvinnornas internationella kongress i Haag
  • 1919, Sverige införde kvinnlig rösträtt

…….och kampen fortsätter.

För mer information om besökstiderna, se www.fredenshus.se

Den andra utställningen, #Fördomar 2016 vill kasta ljus över några fördomar som vi alla har, medvetet eller omedvetet. Genom att synliggöra dessa, kan vi bättre vara medvetna om dem och bekämpa dem. Ingen tjänar på fördomar, har jag erfarit under mina år.

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

Som individer, som ingår i ett grupp, på ett eller annat sätt, t.ex. arbetsgrupp, etnicitet, nationalitet, religiositet et.c., kategoriserar vi oss inom ett viss grupp, s.k. ”ingrupp”, eller ”oss själva” som det kallas i folkmun. Alla andra hamnar i ”utgrupp”, eller ”de andra”.

Man söker sig till sin ingrupp, medan man föraktar utgruppen. Inom Sociologi kallas detta för ”etnocentrism”.

Under svåra ekonomiska eller andra kriser, förvärras detta.

I utställningen ingår även en test man kan göra för att se om man själv har fördomar.

Jag rekommenderar utställningen till alla intresserade.

Den tredje utställningen, Från Uppsala till Evigheten med kvinnor äger rum i det tredje salen. Då jag kom in i salen, hade nyss ett seminariet för kvinnor avslutats av den Uppsala-baserade ideella organisationen Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) (www.tris.se) .

Jag hade ett kort samtal med dess företrädare, Marie Kim Lindström, då hon mycket kort berättade för mig om TRIS.

TRIS som ursprungligen startades av två systrar i Uppsala 2002, arbetar med att förebygga mot s.k. hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor. TRIS ger stöd för unga kvinnor som utsätts för kränkningar. I detta ingår även informativa möten med nyanlända kvinnor med liten kunskap.

Besök gärna deras hemsida (www.tris.se) och läs mer om deras nyttiga arbete i ämnet.

I den tredje utställningen, Från Uppsala till Evigheten med kvinnor, visar Uppsala-baserade fotografen Yasseman Tourang sina bilder om kvinnor från sina resor runt om i världen, bl.a. Sverige (2008 -2016), Armenien (2014), Frankrike (2014), Georgien (2015), Iran (2013-2015), Tadzjikistan (2016), Tjeckien (2015), Uzbekistan (2015- 2016).

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

©https://gratisuppsala.se

Utställningen kommer att pågå t.o.m. 29/4 2017.

Externa länkar:

www.fredenshus.se

www.tris.se

Adam Winblad , 2017-03-16