Martin Luther – Munken som förändrade världen

Den 7:e mars besökte jag en föreläsning om Martin Luther på Katederalkaféet vid Domkyrkan. Det var fri entré, men böcker kunde köpas.

Det var fullsatt sal med blandade publik med varierande intresse för Martin Luther.

Föreläsningen ingår i fortgående programserien “Aktuellt”, anordnad av Svenska Kyrkan. Föreläsningen var på 60 minuter med ca 30 minuter för frågor och svar.

I år är det 500 år sedan (31:e okt. 1517) Luther spikade sin “95 Teser mot avlatens innebörd” på porten till Wittenbergs slottskyrka (Tyskland).

Enligt dokumentärfilmerna jag har sett genom åren, hade Luther, och det Lutheranska synsättet, stor inverkan, inte bara på religion, utan också på politik, ekonomi, samhället, samlevnad, litteratur, vetenskap och även vårt nationella identitet. Dessa reformer syns och påverkar oss än idag. Genom att motsätta sig påven (- protestera, varav ordet “protestantism” kommer ifrån) och kyrkans auktoritära styrning, utlöste han en revolutionär kraft: “Kraften att varje individ har rätt att bestämma sig över sina tankar och sitt öde”, tvärtemot vad den katolska kyrkan hade predikat i 1.500 år. Man kan säga, med all rätt, att protestantismen har skapat vårt moderna värld.

Peter Strömmer var föreläsaren som berättade om Luthers liv. Han har varit präst i Svenska Kyrkan sedan många år tillbaka och han kallar sig “Luther-nörd” p.g.a. sin stora intresse för Martin Luther sedan ungdomen.

 

 

Dock handlade denna föreläsning om Luther ur ett kristet perspektiv. Man måste också komma ihåg att sätta hans idéer i hans tid, tidigt 1500-talet.

Luthers idéer kan väldig förenklat sammanfattas så här:

Han hade invändningar mot en dömande Gud som kyrkan predikade om; en Gud som dömde och straffade människorna. Luther sa att vi är fria inför Gud, men tjänstvilliga mot varandra.

Uttrycket “Lutherska hattricket” betyder att släpper den förflutna och går vidare i livet.

Han hade också invändningar mot “Avlatsbreven” som den katolska kyrkan sålde till sina medlemmar. Avlatsbrev är en sorts “efterskänkt straff” där brevköparen, köper sig fri från sina synder, då denne kommer till skärselden efter döden. Det var då han skrev sin berömda “95 Teser mot avlatens innebörd” som han spikade på porten till Wittenbergs slottskyrka (Tyskland).

© https://sv.wikipedia.org/wiki/
Martin_Luther

Luther fördömdes av påven och förklarades “fredlös”. Det betyder att vem som helst hade rätt att döda honom.

Men Luthers idéer tog fart, då tryckpressens inträde gagnade reformationen, som i sin tur gagnade renässans humanism.

Luther översatte Nya Testamentet från grekiska till tyska 1521. På så sätt, och med hjälp av tryckpressen, blev Bibeln en var mans ägodel och kunde läsas och begrundas av gemene man, istället för prästerskapets monopoltolkningar. Detta påverkade även det tyska språket. Hans översättning, ordnade ihop det tyska språket, för att han trodde på att “språket måste vara folkets språk”. “Sola scriptura” sa han, dvs. “I skriften kommer allt att uppenbara sig” .

Hela Bibeln översatte han på tyska 1534.

Luther trodde på att ingen ska tigga, så han upprättade “fattigkistor” på sin gods, där han betalade prästlöner, tog hand om studenter, fattiga och sjuka.

Luther hade åsikter om judar, islam, kvinnor.

Luther publicerade många böcker och artiklar. Han dog is staden Eisleben, 1546.

Man kan säga att reformationen inte hade politiska motiv, men har haft politiska konsekvenser.

Adam Winblad

Publicerad: 2017-03-08

_____________________________________________________________________________

Externa länkar för den nyfikne :

www.lutherinfo.se

www.luther2017.se

https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther