Inkluderande fritid: Gör det tydligare med bildstöd

Hur kan man göra en fritidsaktivitet tydligare och mer begriplig för den som har en funktionsnedsättning?

Både teori och praktik
Infotekets IKT-pedagog Fanny Iselidh berättar och visar exempel på hur du med tydliggörande pedagogik kan få flera att känna sig inkluderade och delaktiga. Du får konkreta exempel på bildstöd och hur du kan göra dem.

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *