Utställning på Eriksbergsbiblioteket

I veckan var jag på kulturspaning i Eriksberg. Just nu pågår en utställning som heter ”Eriksberg – Igår och I framtiden”.

Utställningen bestod av bilder och texter. Då dessa var i ett litet format och dessutom enligt mig var ganska otydliga, så var det omöjligt för mig att kunna se och därmed skaffa mig någon uppfattning av de bilder som fanns, texten fick min assistent läsa för mig då den var väldigt liten. Men fick ändå ingen helhet av utställningen eftersom jag inte kunde ta del av bilderna.

Liksom tidigare Kulturspaningar som jag gjort på något av kommunens bibliotek kunde jag även utifrån denna spaning slå fast i att biblioteken i Uppsala inte erbjuder anpassade utställningarna. Därför är risken stor att det inte blir några fler kulturspaningar för mig på just något av biblioteken i Uppsala kommun.

Kulturspanare Björn Bengtsson
Publicerad den 20 oktober 2017