Vetenskapsfestivalen SciFest vid Fyrishov, 2017

I lördags, den 11:e mars, var det dags igen för den sjätte upplagan av SciFest sedan 2012 som ägde rum i de moderna och energismarta multihallarna på Fyrishov.

För mig var det allra första gången som jag deltog, så jag såg fram emot det .

SciFest är en vetenskapsfestival, anordnad av Uppsala Universitet och finansierad av Uppsala Kommun samt flera företag i näringslivet, där man försöker att intressera ungdomar för olika grenar inom vetenskap genom experimentering och tillämpningar . Detta görs med hjälp av utställningar, studiegrupper, föreställningar, tävlingar, forskarträffar och föredrag.

Många medverkande i programmet är själva studenter, unga forskare eller innovatörer.

Det fanns också några högteknologiska företag på utställningen.

Dessa aktiviteter är öppna för skolor och gymnasieklasser under torsdagen och fredagen, men öppet för allmänheten på lördagen.

Temat för i år var (R)evolution.

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

Vid utställningssalarna på entréplan och nedre planen, fanns det utställare från diverse grenar, alltifrån arkeologi, geovetenskap, robottillverkning, biologi, kemi, matematik, fysik till Quadrcopterflygning och många många fler.

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

En rolig grej var det att göra ett batteri med hjälp av en banan! Självklart var jag tvungen att prova på. Och det fungerade faktiskt. Mitt bananbatteri kunde driva en miniräknare.

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

Duktiga batteriforskare från Ångströmslabbet (Uppsala Universitet) som hjälpte mig

©http://gratisuppsala.se

Rubiks kuber från Mensa

©http://gratisuppsala.se

Arktisk forskning

©http://gratisuppsala.se

Farmakologiska Institutionen (Uppsala Universitet)

Företaget Thermo Fisher Scientific var ett av företagen med bås. Företaget forskar om allergi och immunförsvaret och försöker hitta botemedel mot sjukdomen.

Jag har alltid varit lite skeptisk mot alla sorters allergi som alla påstår sig att ha, nuförtiden. Men efter ett trevligt samtal med företagets representant, måste jag erkänna att jag har fått lära mig mer om ämnet, och är numera lite mindre skeptisk.

Du kan läsa mer om allergier och företagets arbete på http://thermoscientific.com/phadia

 

Scenprogram:

På scenen i B-hallen hade man följande program:

 • Fysik- och lasershow

Från Lunds Universitet kom det en gäng unga studenter som tillsammans med sin lärare reste runt i Sverige och i världen, bl. Shanghai, Belgrad, Oslo, Melbourne (Australien), Köpenhamn, Lund och Göteborg.

Syftet är att visa hur kul och magisk fysik är. Det hela avslutades med en häftig och spektakulär föreställning.

För mer information, besök gärna :

http://edu.physics.lu.se

www.facebook.com/physicandlasershow

http://fysikochlasershow.blogspot.se/

 

 • Föreläsning om digital arkeologi & Augmented History med arkeologen Dr. Daniel Löwenborg

Arkeologen Dr. Löwenborg vid Uppsala Universitet har tillsammans med andra forskare, flugit över med flygplan eller drönare och läst in gamla Uppsala med hjälp av laser (Stereofotogrammetri). Man har kunnat visa gravar, bosättningar et.c. med hjälp av jämförelse mellan gamla arkivkartor och de moderna flygbilderna.

Man skapar 3-D modeller med hjälp av speciella datorprogram, vilka visar små detaljer som inte kunde ses tidigare.

Nya föremål kan således upptäckas utan att man behöver gräva i marken. En kombination av detaljstudie och faktisk uppgrävning ger dock bästa resultatet.

Riksantikvarieämbetets hemsida, går det att söka efter Gamla Uppsalas fornminne (Fornsök) (http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/) och även efter andra fornminnen runt om i Sverige.

Ambitionen är att skapa en 3-D modell i dator, där besökaren kan vandra i Uppsalas centrum såsom det såg ut i början av 1500-talet, med hjälp av ”Förstärkt verklighet” (augmented reality, AR). Detta är möjligt i samarbete med programmerare och webbutvecklare.

Syftet är att stärka besöksnäringen i Uppland.

Dr. Löwenborg har även arbetat med fornlämningar i andra länder, bl.a. på staden Labraunda i Turkiet.

FAKTA

Fotogrammetri

Fotogrammetri är ett teknikområde som avser konsten att göra mätningar av tre-dimensionella positioner hos objekt i världen utifrån två eller flera fotografiska eller digitala bilder.

Fotogrammetri används för topografiska kartor, inom arkitektur, inom kriminologi, geologi, deformationsmätningar inom industri och byggande samt inom arkeologi för att snabbt bygga upp kartor över utgrävningsområden. Fotogrammetriska metoder med dess nära relaterade metoder i datorseende används också inom filmproduktion för att sätta samman verkliga bilder med datorgrafik.

Stereofotogrammetri

Den vanligaste fotogrammetriska metoden, stereofotogrammetri, använder sig av stereobilder, så kallade bildpar, som i regel är tagna med minst 60% övertäckning, eller överlappning, och betraktas i stereo. Stereofotogrammetrin brukar indelas i markfotogrammetri med bilder tagna på marken och flygfotogrammetri, eller stereokartering, med bilder tagna från luften. För att kunna göra noggranna mätningar i bilderna krävs att man känner till kamerans egenskaper, passar in bilderna mot varandra och, om man skall kunna koppla ihop mätningarna till ett koordinatsystem, att man mäter in punkter med kända koordinater. De tre stegen kallas inre orientering, relativ orientering och absolut orientering.

Källa : https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotogrammetri

FAKTA

Förstärkt verklighet

Förstärkt verklighet kan användas till att leda individen till en destination genom att det visas pilar på en telefon som personen följer.

Förstärkt verklighet (eller augmented reality, AR) är en live direkt eller indirekt betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks (eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data. Det är relaterat till ett begrepp som kallas mediated reality (medierad verklighet), där en bild av verkligheten ändras (kanske till och med minskar i stället för förstärks) av en dator. Tekniken fungerar genom att öka den nuvarande verklighetsuppfattningen till skillnad från virtuell verklighet som ersätter den verkliga världen med en simulerad. Förstärkt verklighet sker konventionellt i realtid och i semantiska sammanhang med miljöfaktorer, såsom sportresultat på TV under en match. Med hjälp av avancerad AR-teknik (t.ex. genom att tillsätta datorseende och objektigenkänning) blir informationen om den omgivande verkligheten för användaren både interaktiv och digitalt manipulerbar. Information om miljön och dess objekt överläggs på den verkliga världen. Denna information kan vara virtuell eller verklig, t.ex. genom att se annan verklig känd eller uppmätt information såsom elektromagnetiska radiovågor som är överlagrade i exakt position med där de faktiskt är i rymden.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/förstäkt_verklighet

Science slam


Science Slam bestod av flera föredrag om följande ämne:

Dan Blanck från Nordamerikanskastudier vid Universitet berättade om hur amerikaniserad svensken är.

Sverige har alltid haft ett speciellt förhållande till USA. Det har gått upp och ned med åren, men vi har faktiskt påverkats stort vad gäller amerikansk kultur, mode, snabbmat et.c.

Universitetslektor Steffi Burchardt vid Institutionen för geovetenskaper, Mineralogi, petrologi och tektonik berättade om sin forskning om magmakammare som ibland bildas vid vulkanutbrott d.v.s. sidovägar bredvid skorstenen på vulkanen där smält magma kommer ut. Vulkanen ser ut som om den har en bulle vid sig. Hon hoppades att man kunde använda kunskapen för att kunna förutse vulkanutbrott i framtiden, och på så sätt hindra mänskliga förluster.

Professor/specialistläkaren Anna Sarkadi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, berättade om sitt pedagogiska arbete med barn från krigsområden och hur man förstärker familjerelationer.

Genusforskaren och deltidsbrandkvinnan Anneli Häyrén hade föredraget om könsbilder och samhällsförväntningar på pojkar och flickor, som formar oss.

Mattias Hallberg är professor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap som bedriver biologisk beroendeforskning vid Uppsala Universitet. Han berättade om spännande forskning man har gjort för framtagning av minnesförbättrande läkemedel som kan användas mot Alzheimer.

Mitt intryck från SciFest 2017:

Det var verkligen en fantastisk dag för vetenskapsentusiasten inom mig och jag önskar att det fanns flera tillfällen av sådana sammankomster under årets gång.

Mycket lärorikt.

Adam Winblad

2017-03-13

Utställningarna Women, Peacemakers!, #Fördomar 2016 och Från Uppsala till Evigheten med kvinnor

På föreningen Fredens Hus vid Uppsala Slott, ingång A2, äger tre utställningar rum samtidigt.


©http://gratisuppsala.se

Den första utställningen, Women, Peacemakers! handlar om kvinnor som jobbar för att främja fred och lösa konflikter runt om i världen, sett ur ett historiskt perspektiv fram till våra dagar.

Trots att kvinnor har varit aktiva i de informella samtal som äger rum i det respektive krigsdrabbade landet, t.ex. genom demonstrationer, gräsrotsarbete et.c., så har de ändå ignorerats i de officiella samtalen.

Några av dessa förebilder som tas upp i utställningen, är bl.a.:

 • Bertha von Sutter (1843 – 1914), Österrikisk författare och Nobelpristagare (1905)
 • Elin Wägner (1882 – 1949), svensk författare och medlem i Svenska Akademin
 • Alva Myrdal (1902 – 1986), fredsaktivist, Nobels fredspristagare (1982)
 • Malala Yousafzai (f. 1997), kämpe för flickors rätt till utbildning, Nobels fredspristagare (2014)

Här är några milstolpar i svenska kvinnors kamp för fred :

 • 1883, Svenska Freds- och skiljedomsförening bildades av ca 80
  riksdagsmän som ville modernisera försvaret.
 • 1898, Svenska Kvinnliga Fredsförening (SKF) bildades
 • 1915, Kvinnornas internationella kongress i Haag
 • 1919, Sverige införde kvinnlig rösträtt

…….och kampen fortsätter.

För mer information om besökstiderna, se www.fredenshus.se

Den andra utställningen, #Fördomar 2016 vill kasta ljus över några fördomar som vi alla har, medvetet eller omedvetet. Genom att synliggöra dessa, kan vi bättre vara medvetna om dem och bekämpa dem. Ingen tjänar på fördomar, har jag erfarit under mina år.

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

Som individer, som ingår i ett grupp, på ett eller annat sätt, t.ex. arbetsgrupp, etnicitet, nationalitet, religiositet et.c., kategoriserar vi oss inom ett viss grupp, s.k. ”ingrupp”, eller ”oss själva” som det kallas i folkmun. Alla andra hamnar i ”utgrupp”, eller ”de andra”.

Man söker sig till sin ingrupp, medan man föraktar utgruppen. Inom Sociologi kallas detta för ”etnocentrism”.

Under svåra ekonomiska eller andra kriser, förvärras detta.

I utställningen ingår även en test man kan göra för att se om man själv har fördomar.

Jag rekommenderar utställningen till alla intresserade.

Den tredje utställningen, Från Uppsala till Evigheten med kvinnor äger rum i det tredje salen. Då jag kom in i salen, hade nyss ett seminariet för kvinnor avslutats av den Uppsala-baserade ideella organisationen Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) (www.tris.se) .

Jag hade ett kort samtal med dess företrädare, Marie Kim Lindström, då hon mycket kort berättade för mig om TRIS.

TRIS som ursprungligen startades av två systrar i Uppsala 2002, arbetar med att förebygga mot s.k. hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor. TRIS ger stöd för unga kvinnor som utsätts för kränkningar. I detta ingår även informativa möten med nyanlända kvinnor med liten kunskap.

Besök gärna deras hemsida (www.tris.se) och läs mer om deras nyttiga arbete i ämnet.

I den tredje utställningen, Från Uppsala till Evigheten med kvinnor, visar Uppsala-baserade fotografen Yasseman Tourang sina bilder om kvinnor från sina resor runt om i världen, bl.a. Sverige (2008 -2016), Armenien (2014), Frankrike (2014), Georgien (2015), Iran (2013-2015), Tadzjikistan (2016), Tjeckien (2015), Uzbekistan (2015- 2016).

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

©http://gratisuppsala.se

Utställningen kommer att pågå t.o.m. 29/4 2017.

Externa länkar:

www.fredenshus.se

www.tris.se

Adam Winblad , 2017-03-16

Martin Luther- Munken som förändrade världen

Den 7:e mars besökte jag en föreläsning om Martin Luther på Katederalkaféet vid Domkyrkan. Det var fri entré, men böcker kunde köpas.

Det var fullsatt sal med blandade publik med varierande intresse för Martin Luther.

Föreläsningen ingår i fortgående programserien “Aktuellt”, anordnad av Svenska Kyrkan. Föreläsningen var på 60 minuter med ca 30 minuter för frågor och svar.

I år är det 500 år sedan (31:e okt. 1517) Luther spikade sin “95 Teser mot avlatens innebörd” på porten till Wittenbergs slottskyrka (Tyskland).

Enligt dokumentärfilmerna jag har sett genom åren, hade Luther, och det Lutheranska synsättet, stor inverkan, inte bara på religion, utan också på politik, ekonomi, samhället, samlevnad, litteratur, vetenskap och även vårt nationella identitet. Dessa reformer syns och påverkar oss än idag. Genom att motsätta sig påven (- protestera, varav ordet “protestantism” kommer ifrån) och kyrkans auktoritära styrning, utlöste han en revolutionär kraft: “Kraften att varje individ har rätt att bestämma sig över sina tankar och sitt öde”, tvärtemot vad den katolska kyrkan hade predikat i 1.500 år. Man kan säga, med all rätt, att protestantismen har skapat vårt moderna värld.

Peter Strömmer var föreläsaren som berättade om Luthers liv. Han har varit präst i Svenska Kyrkan sedan många år tillbaka och han kallar sig “Luther-nörd” p.g.a. sin stora intresse för Martin Luther sedan ungdomen.

 

 

Dock handlade denna föreläsning om Luther ur ett kristet perspektiv. Man måste också komma ihåg att sätta hans idéer i hans tid, tidigt 1500-talet.

Luthers idéer kan väldig förenklat sammanfattas så här:

Han hade invändningar mot en dömande Gud som kyrkan predikade om; en Gud som dömde och straffade människorna. Luther sa att vi är fria inför Gud, men tjänstvilliga mot varandra.

Uttrycket “Lutherska hattricket” betyder att släpper den förflutna och går vidare i livet.

Han hade också invändningar mot “Avlatsbreven” som den katolska kyrkan sålde till sina medlemmar. Avlatsbrev är en sorts “efterskänkt straff” där brevköparen, köper sig fri från sina synder, då denne kommer till skärselden efter döden. Det var då han skrev sin berömda “95 Teser mot avlatens innebörd” som han spikade på porten till Wittenbergs slottskyrka (Tyskland).

© https://sv.wikipedia.org/wiki/
Martin_Luther

Luther fördömdes av påven och förklarades “fredlös”. Det betyder att vem som helst hade rätt att döda honom.

Men Luthers idéer tog fart, då tryckpressens inträde gagnade reformationen, som i sin tur gagnade renässans humanism.

Luther översatte Nya Testamentet från grekiska till tyska 1521. På så sätt, och med hjälp av tryckpressen, blev Bibeln en var mans ägodel och kunde läsas och begrundas av gemene man, istället för prästerskapets monopoltolkningar. Detta påverkade även det tyska språket. Hans översättning, ordnade ihop det tyska språket, för att han trodde på att “språket måste vara folkets språk”. “Sola scriptura” sa han, dvs. “I skriften kommer allt att uppenbara sig” .

Hela Bibeln översatte han på tyska 1534.

Luther trodde på att ingen ska tigga, så han upprättade “fattigkistor” på sin gods, där han betalade prästlöner, tog hand om studenter, fattiga och sjuka.

Luther hade åsikter om judar, islam, kvinnor.

Luther publicerade många böcker och artiklar. Han dog is staden Eisleben, 1546.

Man kan säga att reformationen inte hade politiska motiv, men har haft politiska konsekvenser.

Adam Winblad

Publicerad: 2017-03-08

_____________________________________________________________________________

Externa länkar för den nyfikne :

www.lutherinfo.se

www.luther2017.se

https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Kulturspaning: Ett nej är ett nej

I veckans spaning gjorde jag ett besök på stadsbiblioteket i Uppsala där dom nu har utställningen ”Ett nej är ett nej” .

Bakom utställningen står elever från Praktiska gymnasiet i Uppsala.

När jag läste dikterna fick jag en känsla av att det var tjejer som hade skrivit dom men fick till min förvåning reda på att samtliga dikter var skrivna av killar.

Det var ingen särskilt stor utställning i sig, men väldigt “mastig”, då den gjorde stort intryck på mig.

Jag upplevde att det låg mycket känsla samt en stark vilja att verkligen kunna förstå och sätta sig in i hur en annan människa upplever en situation.

Detta va enligt mig något av andemeningen bakom varje text och Utställningen i det stora hela.

lokalerna är rymliga och erbjuder en bra belysning, vilket gav även mig som synskadad goda förutsättningar att ta del av utställningen.

Eftersom all utställningsmaterial var uppsatt på väggarna var det inte heller något som stod i vägen och riskerade att försämra framkomligheten.

 

På Stadsbiblioteket finns det :

 • Archileaks – RWC eller H (handikapptoalett),
 • Entré med ramp
 • Hiss för att alla ska kunna ta sig till samtliga av bibliotekets våningar

 

Mitt tips är att besöka denna utställning och i annat fall åtminstone hålla utkik efter kommande utställningar och arrangemang på Stadsbibliotekets webbplats. Om man bara håller ögon och öron öppna finns det mycket att göra och hitta på för både stora och små.

 

Kulturspanare Björn Bengtsson

Kulturspaning på Fyriskällan 14/3 2017

Denna veckas spaning gjorde jag på Fyriskällan i uppsala. Där hölls en guidad visning av de olika folkrörelsernas arkiv. Då detta var någonting helt nytt för mig och något jag inte hade den blekaste aning om att det ens fanns upplevde jag besöket som intressant och givande. Folkrörelserna som fanns att lösa om var bland andra olika frikyrkorörelsen  och nykteriströrelser. Det fanns en mängd olika fanor som var och en tillhörde någon folkrörelse. I arkiv hade de böcker, tidningar, tidskrifter och småtryck. Det äldsta exemplaret var från 1700-talets början.

Inte de lättaste miljön att vistas i för en synskadad eller rullstolsbunden person att ta sig fram eller vistas i.

Inte  så anpassat i stort, men det finns handikapptoalett.

Lätt att hitta då det ligger precis i anslutning till stadsbiblioteket.

Kulturspanare Björn Bengtsson

Kulturspaning 14/2-2017: “Sparade Ögonblick”

I veckans spaning besökte jag Upplandsmuseet där pågår just nu utställningen
“Sparade Ögonblick” fram till den 23/4-2017. Utställningen speglar de klassiska folkhemmen mellan åren 1935 till 1975. Här får du ta del av ett urval personers berättelser om sin uppväxt och hur det såg ut hemma hos dem i deras familj.

Om man vill ta sig till museet är adressen: Fyristorg 2, vilket ligger inom gångavstånd från Uppsala Centralstation.

Tillgänglighet och anpassning

Upplandsmuseets entré är utrustad med ramp samt att en hiss finns tillgänglig för att samtliga besökare ska kunna ta sig till museets alla våningar. För att ytterligare tillgängliggöra museet är det minst sagt nödvändigt att det finns handikappvänlig toalett lättillgänglig, vilket finns på entreplan. När jag gjorde min första kulturspaning på Upplandsmuseet efterfrågade jag möjligheten till att få text uppläst men svaret jag fick var detsamma som nu. “En kostnadsfråga som de hoppas kunna erbjuda någon gång i framtiden”. Det fanns visserligen några få ljudinspelningar i form av intervjuer, men det var ändå näst intill omöjligt för mig att ta del av hela utställningen och dess budskap om jag ej haft assistent med mig.

Min upplevelse

Det var allt som allt en intressant utställning, vilket jag tycker är värt en eloge. Nu har jag trots allt besökt Upplandsmuseet tre gånger, med tre olika utställningar och har än så länge inte givits möjligheten att kunna ta del av de aktuella utställningarna på grund av min synnedsättning. Det skulle inte krävas mycket tid eller pengar att åtgärda problemet. Detta gäller inte bara Upplandsmuseet utan även stort sett alla museer jag besökt.

En enkel lösning skulle vara att någon bland personalen inför varje ny utställning satte sig ned och spelade in all text på informationsblad, broschyrer och liknande. Dessa inspelningar skulle kunna laddas upp på deras hemsida och göras tillgänglig med QR-koder som besökarna kan skanna med mobilen och/eller direkt via museets hemsida. Detta skulle inte heller kosta skjortan för museet då det inte krävs en installation av högtalarsystem och liknande, vilket skulle visserligen vara det bästa alternativet då besökaren själv inte behöver ha smartphone/platta. Men som sagt, enkelt och billigt med QR-koder länkade till hemsidan, tillgänglighet på hög nivå, för ett lågt pris.

Spanare: Björn Bengtsson

Kulturspaning 2016-12-13 Café Ovan Där

Caféet är ett socialt företag som bedrivs av Svenska kyrkan och ligger beläget på plan 3 i Gränby Centrum. Lokalerna är trevliga och placeringen gör även caféet ljust och lätt att vistas i för såväl synskadad som fullt seende. För att ta sig upp till caféet finns hiss, och jag tyckte även att det var ganska gott om öppen golvyta.

Förutom prisvärt fika, erbjuder caféet även möjlighet att ta emot beställningar till större möten, konferenser eller liknande. I december månad pågår utställningen ”Konst på flykt” där tre kvinnliga konstnärer återberättar sin flykt genom sina bilder. Intressant och samtidigt häpnadsväckande att som åskådare få ta del av detta och bara genom deras målningar få en mycket bättre förståelse för det otroliga de har varit med om.

Hitta hit
För att ta sig till Gränby Centrum med lokaltrafik från Uppsala C finns dessa alternativ: Buss 1, 116 och 119, vilka stannar vid Gränbystaden. Närmsta entré är den östra.

VAD ÄR ETT SOCIALT FÖRETAG:
Ett socialt företag har till skillnad från ett vanligt företag, är till exempel att de i huvudsak inte är primärt vinstdrivande. De pengar som de får över ska gå till kompetensutveckling av de anställda, materialkostnader, förbrukningsvaror m.m. Sådana verksamheter bedrivs som ett alternativ för personer som annars skulle ha svårt att komma in i ett arbetssocialt sammanhang för att senare ta sig ut i arbetslivet.

Björn Bengtsson

Min utflykt till Skoklosters slott i Mälardalen

4:e juli 2016 tog jag världens äldsta fartyg i drift [1], M/S Enköping från Islandsbron i Uppsala till Skokloster slott i Mälardalen.

Det var första gången i mitt liv som jag satte mig i en båt, så jag såg fram emot resan.

Vi ankrade av kl. 11.00 och var framme vid slottet 12.45.

Vädret var molnig, men solen sken då och då.

© INITCIA

© INITCIA.se

 

 

 Skokloster slott

© INITCIA

© INITCIA.se

© SverigesTelevision

© SverigesTelevision

Det numera statligt ägda barockslottet, beläget i Håbo Kommun, byggdes på beställning av Carl Gustaf Wrangel Af Salmis, en svensk greve, militär under 1600-talet, men bygget avstannade vid hans död 1676.

 

Slottet är Sveriges största privatägda slott. Själva egendomen, Sko-halvön, fick Wrangels mor, Margareta Grip, som morgongåva av sin man, Herman Wrangel.

Slottet förvärvades 1967 av staten som då började ett omfattande renoveringsarbete. Skokloster är numera museum och sedan 1971 ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Statens fastighetsverk. På Skoklosters slott förvaras över 50 000 föremål, däribland en omfattande vapensamling – som är en av Europas mest kända – och ett porträttgalleri med 600 verk. [2]

Just nu pågår det en omfattande renoveringar på slottet p.g.a. vad man kan kalla för ett fuskbygge. (- Fuskbygge är inget modernt fenomen!!!) [3] [4] [5]

 

Skokloster kyrka

Skokloster Kyrka är en av de äldsta tegelbyggnaderna i Sverige. Kyrkan byggdes under 1200-talet och är sig fortfarande ganska lik. Initiativet till kyrkobygget kom troligen från kung Knut Holmherson (1229 – 34) och andra stormän som bodde på Sko-halvön.

Kyrkan hörde först till Cisterciensordens kloster (Sko Kloster), men blev senare även församlingskyrka. Klostret byggdes söder om kyrkan.

Klosterverksamheten avvecklades under 1500-talet i samband med reformationen. Kyrkan började förfalla.

Fältmarskalk Herman Wrangel fick stora delar av Skoklosterhalvön 1611 av kungen. Därefter har slottsfamiljerna tagit ett stort ansvar för kyrkan, som även har rätt att utse präst.

Kyrkan tillhör Svenska Kyrkan (Håbo-församlingen).

Källa : Skokloster kyrkan

© INITCIA

© INITCIA.se

© INITCIA

© INITCIA.se

 

Båtutflykten, priser

Resan tar ca 5,5 timmar tur & retur. Det finns två bolag som åker från Uppsala till Skokloster.

Priset varierar mellan 250: och 350:- för vuxna beroende på vilket bolag man väljer. Barn under 5 år åker gratis.

Kolla gärna med bolagen för mer information och aktuella priser:

http://www.stromma.se/stockholm/utflykter/slottsutflykter/skokloster/

www.mskungen.se

 

Slottet har fri entré vid bottenvåningen, men för resten av slottet finns det guidade turer för 60:- för vuxna.

Jag rekommenderar att man ska boka guiden i förväg, något som undertecknad missade!

Mer information om slottet finns på www.skoklostersslott.se

Adam

 

Källor: (senast besökta 2016-07-20)

[1] http://www.stromma.se/stockholm/utflykter/slottsutflykter/skokloster/

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Skoklosters_slott

[3] Skoklosters slott – dåtidens skrytbygge, http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/skoklosters-slott-datidens-skrytbygge

[4] http://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/risk-for-svindel-pa-vinden-4245311.aspx

[5] http://nordinsbyggnadsvard.se/arbeten/restaureringar/skokloster%20slott.html

 

 

Fotoutställning på Galleri Uppsala 1810

“Oceaner av äventyr”

skeppsbild

Bilden är hämtad från Erjas blogg.1

Galleri Uppsala 1810 ligger på Svartbäcksgatan 21 i närheten av Linneträdgården. Det ligger så centralt att det inte är några problem att hitta dit då flertalet bussar stannar i närheten. Personligen tog jag stadsbuss nummer 11 och steg av vid Trädgårdsgatan.

Då större delen av lokalen var på en lägre nivå än gatan utanför underlättade det för mig att istället för en trappa hade det gjorts en sluttning i golvet.

Inne i galleriet var det ganska trångt, men samtidigt inte så mycket på golvet som bord eller staflin med foton eller dylikt.

Utställningen hölls av Erja Ödmark som hade gjort en världsomsegling tillsammans med sin man. Hon kunde berätta ingående om varje bild och vad de föreställde. Tack vare henne kunde jag få en så bra behållning av utställningen som möjligt. Belysningen som bestod av spotlights i taket var en ytterligare ett komplement till min positiva upplevelse. Vissa bilder hade jag svårt att se med blotta ögat, men då jag använde mobilens kamera kunde jag lättare få ett helhetsintryck av dem. De broschyrer som fanns berättade mer om utställningen och om konstnären själv. De bilder som visades hade en mängd olika motiv och teman, flertalet kom från hennes jordenruntresa. Det var allt från exotiska fåglar till stadsbor och höghus.

Ingen toalett fanns tillgänglig, istället hänvisades man till stadsbiblioteket dryga 100 meter bort. Jag fick ett intressant och givande besök samt möte med Erja. Ett roligt sammanträffande var att hon kom från Bohuslän, där vi har en sommarstuga och hon hade åkt förbi Fiskebäckskil där stugan ligger.

1: https://cdn3.cdnme.se/cdn/6-2/149448/images/2011/ambika-kontakt_144

Linnékvintetten håller medeltida tradition vid liv

Linnékvintettens lunchkonsert i Domkyrkan

En förväntansfull skara har samlats i solgasset vid Domkyrkoplanen en varm sommardag i början av juli. Folk sitter på utskott och prång vid den breda stentrappan eller lutar sig mot Gustavianums solvarma fasad. Snart ska Linnékvintetten låta sin musik flöda över folksamlingen, högt upp från kyrkans balustrad.

Strax ovanför det kolossala runda kyrkfönstret på Domkyrkans pampiga framsida, ligger den pelarprydda avsatsen med kalkstensarbeten och arkitektoniska uttryck i nygotisk stil. Det är härifrån som den Uppsalabaserade brassensemblen Linnékvintetten ska spela.

Under två veckor i juli håller Linnékvintetten den uråldriga traditionen med tornmusik levande. Det är ett återkommande och uppskattat sommarevenemang som innebär musik från Domkyrkans balustrad vid tolvslaget, följt av en lunchkonsert inne i kyrkan. Konserterna har olika teman och repertoaren varieras från gång till gång.

Det gäller att backa och hitta en bra position för att få en skymt av musikanterna på den smala balkongen högt upp i katedralens tegelfasad. En polerad tuba sticker upp bakom den murade halvväggen och kastar lekfulla mässingsreflexer omkring sig. Kvintetten gör sig redo. Sorlet från folksamlingen nedanför dämpas av domkyrkans tolvslag. När den mäktiga klockringningen klingat ut stiger starka och klara toner från de blanka bleckblåsinstrumenten.

Företeelsen att spela musik från avsatsen mellan Domkyrkans torn har anor från medeltiden och har förvaltats av kvintetten i hela trettio år, sedan brassensemblen bildades 1986. Traditionellt har tornmusiken spelats ut över hustaken av så kallade stadsmusikanter. Musiken har haft olika syften – alltifrån firande av folkfester till att ha en signalerande funktion.

Inne i kyrkan fylls bänkarna snabbt medan ensemblen tar sig ner till halvcirkeln stolar som väntar längst fram i mittskeppet. Lunchkonserten varar i drygt en halvtimme och fyller Domkyrkan med ett oväntat massivt och kraftfullt musikflöde. Dagens tema är anglokeltiskt och stycket som spelas presenteras med inlevelse och omsorg. Maritime overture – vi är ute på öppet hav i rytande och rullande sjögång. Havet höjer och sänker sig med ursinne och slungar vår båt över skummande vågtoppar.

Det är en otroligt rymd och puls i musiken. Och kraft som om den kom från långt fler än kvintetten som spelar i mitten av kyrkan. Ovanpå den solida och sammansatta strömmen av böljande brassmusik dansar ljusa, lätta och kvicka toner – som om de vore salta stänk över en reling.

Fakta:
 • Evenemanget har fri entré
 • Linnékvintettens tornmusik med lunchkonsert är ett återkommande evenemang som hålls under två veckor i juli.
 • Arrangörer är Musik i Uppland Uppsala Domkyrka och Uppsala Kommun.
 • Plats: Domkyrkan

Av Hanna Eliasson

 

DSC_0357

En stor skara lutar sig mot Gustavianums solvarma vägg för att få en skymt av Linnékvartetten som spelar högt uppe från Domkyrkans balustrad.

 

DSC_0367_kontr

DSC_0390_kontrast

Ensemblen har spelat in en CD med ett urval av de stycken som genom åren har spelats vid Tornkonserterna.

Ensemblen har spelat in en CD med ett urval av de stycken som genom åren har spelats vid Tornkonserterna.

1 2