Orangeriet i Slottsträdgården

Den 19-25/9 pågick utställningen Äppel päppel i Uppsala inför firandet av äpplets dag, som inträffade söndag 25e september.
Utställningen var belägen i slottsträdgårdens orangeri som i sin tur ligger mittemot slottet.

När jag gick igenom slottsträdgårdens svarta stålgrindar möttes jag av grönskande blommor, buskar och träd av alla dess slag.

Vissa bar till och med på frukt, närmare bestämt citrusfrukter såsom apelsin, citron och lime. Dessa frukter gav atmosfären en uppfriskande doft av citrus, vilken spred sig i andra delar av trädgården.

För att komma in i Orangeriet var jag tvungen att gå upp för en ramp gjord av gammal kullersten. Det fanns varken skyltar eller annan markering som visade var ingången fanns, trots detta hittade jag slutligen vägen in.

Väl inne i Orangeriet märkte jag att min föreställda bild av utställningen inte överensstämde med den faktiska utställningen. Det fanns ingen personal där som kunde bistå med någon form  av service, till exempel rundvisning eller ytterligare info. De fakta som fanns var enbart skriven text, vilken var för liten för mig att se.

Något jag upplevde som positivt med utställningen var dels att de visade många, för mig, nya äppelsorter och att de även hölls kurser i t.ex. sortbestämning (om man är intresserad av det).

Jag tycker själv att det var ett roligt och intressant evenemang, vilket jag tror skulle kunna passa som besöksmål för exempelvis låg- och mellanstadieklasser då jag tror att det finns mycket mer att lära sig om ”kunskapens frukt”.

 

Fakta om Äpplets dag:

 *Infaller 25e september.

*Traditionen kommer ursprungligen från England.

*Svensk Trädgård tog initiativ att införa dagen som högtid även här i Sverige.

*Målet med dagen är att öka kunskapen kring skötsel av trädet samt vilka användningsområden frukten har.

Svenska kyrkan i Gränbystaden

I veckans kulturspaning besökte jag Svenska kyrkan i Gränbystaden. Där pågår just nu utställning som heter “Kvinnor i förändringens tid- reformationen och vår”.

När jag kom fram till utställningen möttes jag av en stor och rymlig sal, med en öppen planlösning och inte heller någon onödig möblering som tar plats. Salen hade stora vida fönster som släppte in gott om ljus, vilket underlättade för mig som synskadad.

Utställningen bestod av planscher med text och bilder innehållande information rörande ämnet. Jag blev glad då jag upptäckte att teckenstorleken var tillräcklig för mig att kunna läsa ett par rader eller så innan mina ögon blev allt för trötta.  Andra anpassningar inkluderade en handikapptoalett och det fanns hiss tillgänglig (då lokalen låg på 3:e våningen). Dock använde jag själv inte hissen och kan därför inte ge några mer ingående detaljer om dess placering, rymlighet eller funktionalitet m.m.

Björn Bengtsson

 

Kort fakta om reformationen

Den började under sent 1200-tal, 250 år senare i samband med att Martin Luther spikade upp 95 teser på kyrkporten i Wittenberg kom reformationen att ta fart. Anledningen till att den startade berodde på att makten katolska kyrkan fått bland vanligt folk hade skapat missnöje. Utöver detta ville man att predikan, vilken vid den här tiden hölls på latin, skulle hållas på  samma språk som folk själv talade. Kyrkan hade som ännu ett sätt att driva in pengar börjat sälja Guds förlåtelse till de som hade medel att betala. Ännu en gång var det endast de rika som “kunde” få Guds nåd. Alla dessa orättvisor var något som reformationen strävade efter att förändra, allt för att tillgängliggöra religionen till alla oavsett ställning i samhället.

Grand Kulturhus

Grand ligger centralt på Trädgårdsgatan vid huset mittemot Reginateatern. Deras största målgrupp är högstadie- och gymnasieungdomar. På Grand anordnas olika aktiviteter under terminerna, bl.a. ungdomsgård, tv-spelsturneringar, olika workshops och bufféer av olika slag.

Just den här veckan har du chansen att prova på allt som Grand har att erbjuda. Allt från att pyssla eller binda din egen skrivbok till att antingen stå på scen och uppträda eller sköta ljussättningen bakom kulisserna.

Deras lokal är utrustad med hiss, vilken finns tillgänglig vid behov. Trapporna är tydligt markerade vid början och slut samt att resterande trappsteg är markerade, men med en inte lika tydlig markering. Det finns trappräcke på båda sidor, däremot går de inte hela vägen ner. Handikapptoaletten, vilken finns på nedervåningen är placerad nästan mittemot deras hiss.

Då jag började hänga på Grand när jag var 12-13 år har jag blivit något av en stammis och blir ofta igenkänd av personalen. Just detta besök förgylldes av att en personal jag inte sett på länge var där. Hon hade gått en kurs i bokbinderi och hjälpte mig binda ett eget häfte (pilligt, men kul).

Ytterligare aktiviteter som funnits att prova på/ göra har varit: Spela in din egen inspelning i en riktig studio, bakning eller lära dig grunderna i att vara DJ. Ett flertal av aktiviteterna anordnades i samarbete mellan kommunen, Grand och Sensus. Så om något av detta skulle kunna passa dig vill jag bara ge ett hett tips: Gå in på Sensus hemsida och kolla om, och i så fall när de har liknande aktiviteter nästa gång.

Text och foto: Björn Bengtsson

 

Allmän info om Grand

Grand drivs av Uppsala kommun med målet att finnas tillgängliga och vara ett självklart val för ungdomar med intresse av att spela eller arrangera olika typer av kulturella evenemang. I och med Grans uppkomst 1936 fick Uppsala en i sin samtid ”modern” biograf. Vid 80-talets slut förvandlades Grand till vad det är idag, bio byttes ut mot ungdomsverksamhet. I maj 1995 brann Grand ner, av byggnaden fanns endast ytterväggarna kvar. Det dröjde två år innan restaureringen var klar och Grand kunde öppna igen.

Prova på-dag vid Uppsala Folkuniversitet

Veckans kulturspaning gjorde jag den 30 augusti på Uppsala folkuniversitet då de hade prova på-dag.

De har kurser som t.ex. svenska och matematik men även estetiska ämnen så som teckning och musik. Jag själv provade på teckning, vilket var kul och lärorikt. Både kursen i sig men främst kursledaren, Markus Andersson, påminde mig om mitt tecknarintresse och inspirerade mig till att studera bild, kanske inte denna termin men mycket möjligt nästa.


När vi kom fram gick vi in, såg ingen ramp förens jag kollat runt ordentligt. Den smälte lätt in i marken och hade ingen markeringstejp. Entrén var något mörk, skyltad men inte så jag kunde se. Trappens första och sista steg var markerade och det fanns en hiss. Trappräcket var målat blått och väggen var vit, vilket gav en bra kontrast för att lättare kunna se. Eftersom det inte var så bra eller tydliga skyltar så gick vi runt på måfå för att utforska. Det fanns en del mörka och trånga utrymmen men också stora och ljusa salar. Vi letade efter handikapptoaletten men hittade den inte, tillslut frågade vi receptionisten som visade oss till den. Det var en helt vanlig toa i ett större utrymme, det fanns varken armstöd eller upphöjd toalettsits.

 

Allt som allt tycker jag att framkomligheten och övrig anpassning var helt OK, men allt kan förbättras. De hade en handikapptoalett vilket var bra, även om den enligt mig var bristfällig då den saknade anpassningar vilka de flesta förväntar sig finna på en handikapptoalett såsom armstöd.

 

Björn Bengtsson

Syntolkad visning på Disagården

Disagården är ett friluftsmuseum som ligger beläget i utkanten av Gamla Uppsala. Gården är en del av Upplandsmuseet. Den består av byggnader där den äldsta härstammar från 1500-talet, resterande byggnader kommer från 1800-talets andra hälft. På gården fanns exempel på några av våra svenska lantraser, däribland:

• Hedemorahöns
Denna lantras bevaras oförädlad i en genbank som tillhandahålls av Svenska Lanthönsklubben, då de var nära att försvinna helt när nästan alla lanthöns blev korsade med värphybrider.

• Rödkulla kor
Är en av Sveriges äldsta nötkreatursraser, namnet har de fått dels på grund av sin typiska färg samt att rasen är kullig, vilket innebär att de föds utan horn. Även denna ras har varit nära sitt bittra slut. Under 1970-talet fanns det, enligt en inventering, endast 18 kor och 2 tjurar kvar.

• Linderödssvin
Dessa grisar är Sveriges enda oförädlade lantras och är dessutom med i Jordbruksverkets handlingsplan för hotade raser med bevarandeansvar.

• Roslagsfår
Rasen anses lugn och lätthanterlig, vilket kanske var en anledning till att de passade sig att ha på mindre gårdar. Tackan föder vanligtvis endast ett lamm per kull. Bland dessa får är det endast bocken som får horn.

Kålgården var en plats där man bland annat odlade olika sorters grönsaker t.ex. kål.
Då sjukvård inte var en självklarhet under den hör tiden odlades även örtkryddor, vilka förutom till matlagning också användes till att bota diverse åkommor och krämpor.

De olika byggnaderna har flyttats från sina ursprungsplatser i Uppland och bär var och en sin egen historia. På gården hålls även evenemang vid bl.a. firande av högtider som nationaldagen och midsommarafton.

Framkomligheten försämrades då trösklarna i husen var höga samt att det var lågt i tak, och eftersom en del områden var täckta med kullersten blev dessa mindre tillgängliga för någon i rullstol. Då gården ska spegla en tid då tillgänglighet och handikappanpassning inte prioriterades är den bristande framkomligheten inte så konstig. Museet var i alla fall utrustat med handikappanpassad toalett med ramp.

Utmärkande med Disagården var att de erbjuder syntolkad guidning, vilket gav mig en större behållning av besöket. Stort tack och eloge till Stina som stod för den intressanta och lärorika guidade visningen. Mitt helhetsintryck av Disagården är att det är ett intressant museum som ger en bättre bild av livet på sent 1800-tal. När det gäller anpassning får man ha lite överseende då det är ett friluftsmuseum vilket återberättar hur många upplänningars liv och leverne kunde ha sett ut för ca.150 år sedan.

Björn Bengtsson

Evolutionsmuseet

Hitta till museet

Evolutionsmuseet är uppdelat i tre sektioner; zoologi (Villavägen 9), paleontologi och botanik (Norbyvägen 16  & 22). Bussarna 6, 7 och 21 passerar Evolutionsmuseet, om promenad föredras ligger det på ett lagom avstånd från centrum för detta ändamål.

(Evolutionsmuseet Zoologi är tillfälligt stängt för renovering men planerar att öppna igen under hösten 2016 med nyrenoverade utställningar och ny belysning. Evolutionsmuseet Paleontologi håller öppet som vanligt.)

Tillgänglighet

Huvudentrén bestod av en trappa, dessvärre utan varken räcke eller dörröppnare d.v.s. inte värst handikappvänlig. Tur då att det fanns ännu en ingång, vilken var handikappanpassad. Museet var utrustat med handikapptoalett, belägen på entréplan. Då museet bestod av tre våningar fanns det hiss tillgänglig för de i behov. Dessutom hade varje trappsteg en markering, alla förutom första och sista stegens markering gick att känna. Det positiva med detta var att jag lättare kunde veta var stegen började och slutade, vilket är något jag tror kan underlätta för andra synsvaga eller blinda. För mig var ett nederlag att ingen text varken fanns inläst eller gick att få uppläst på annat sätt.

På den paleontologiska utställningen var mycket av det som visades i de olika montrarna tillräckligt stora att även jag kunde se dem utan större besvär. Museets öppna planlösning gjorde det lättframkomligt för rullstolsbundna även jag upplevde detta som något positivt.  Något som gav mig en bättre förståelse och inblick i utställningens samtid var att det fanns föremål bredvid ett urval av montrarna som man fick känna på.

Helhetsuppfattning av Evolutionsmuseet

Min helhetsuppfattning av Evolutionsmuseet är att det är ett intressant museum, som påminner om att allt är i ständig förändring. Bemötandet från personalen var vänligt och tillmötesgående. Synd var att halva museet var under renovering och därför var stängt för allmänheten.

Jag tycker att Evolutionsmuseet är ett intressant museum som är värt ett besök…

… för allt är ju i ständig förändring.

Björn Bengtsson

2016-08-16

Workshop om trummor och rytmer på Storvreta bibliotek

Veckans spaning gjorde jag på Storvreta biblioteket, där jag deltog i en workshop om trummor och rytmer. Denna workshop leddes av artisten Uta Santana, från Moçambique, och riktade sig till barn och ungdomar i åldrarna 9 – 15 år.

När jag ringde för att få mer information samt anmäla mig till workshopen var bemötandet mycket positivt.

Storvreta biblioteket ligger på Fullerövägen 1 i Storvreta. För att ta sig dit med lokaltrafik går buss 823 och 110 från Uppsala Resecenter till hållplatsen Storvreta bibliotek (823) alternativt Storvreta centrum (110). Även Upptåget mot Gävle passerar Storvreta.

Entrén är i anslutning till bottenvåningen, därmed inga trappor. Däremot fanns det en hög tröskel, vilken kunde göra det svårframkomligt för rullstolsbundna. Men det fanns en skylt som varnade för tröskeln vid ingången. Biblioteket var utrustat med handikappanpassad toalett. Trots att det var högt i tak upplevdes belysningen som tillräcklig. Då inga höga trösklar fanns inne i biblioteket kan även en rullstolsbunden lätt ta sig mellan lokalens olika rum.

Mitt helhetsintryck av denna aktivitet/workshop var att det var kul, intressant och lite annorlunda. Något som bidrog till att jag fick ett sådant positivt helhetsintryck var för det första att det var en lagom stor grupp samt att Uta Santana och hans personlighet fick mig att dras med i de afrikanska rytmerna. Då mycket handlade om ljud och att höra kände jag att det gick att hänga med, även om jag inte såg allt vad han visade. Trots att en bestämd åldersgrupp angavs på hemsidan var detta inget som förhindrade att jag som var något äldre kunde delta i alla fall.

Jag hoppas och tror att fler workshops som denna kommer anordnas i framtiden. De får då gärna rikta sig till en bredare målgrupp.

En Kulturspaning den 9/8-2016
av Björn Bengtsson

Medicinhistoriska museet

Medicinhistoriska museet ligger i Ulleråker, buss 1, 12 och 20 går förbi Kronparksgården vilket är stationen som ligger dryga 100 m ifrån museet. Utanför entrén fanns ramp vilket tyder på att alla kan känna sig välkomna. Det fanns gott om utrymme även inne i museet vilket gjorde det lätt att ta sig fram. Även handikapptoalett fanns tillgänglig. Belysningen som var smått dunkel gav mig känslan av att jag befann mig i den tidsperiod som utställningen skulle förmedla, men museets dunkla belysning var däremot inte optimal för mig som synskadad. Även trapporna hade dålig belysning och saknade markering vid första och sista steget. Ingen hiss fanns men det hade museet löst med installation av en åkskena för de i behov.

 

Utställningen som till största del var montrar med tillhörande text gjorde det svårt för mig att få en helhetsuppfattning av vad utställningen ville spegla. Det hade underlättat om uppläsning, punkt eller blindskrift hade funnits. Men det fanns mycket trevlig och hjälpsam personal till hands som kunde berätta mer ingående om utställningarna. Vi följde även med på en guidad tur över psykiatrin. Guiden var mycket tillmötesgående och förstående då han lät mig som synskadad känna och hålla i mycket av sakerna som visades, vilket är ett klart tecken på att han gjorde vad han kunde för att alla besökare skulle få en så bra upplevelse som möjligt.

 

Utställningen visade förutom akademiska sjukhusets historia även apotekshistoria vilket var intressant och gav mig nya lärdomar om bland annat framställning av medicin från förr till nu. Kul var att jag fick svar på vad en “pillertrillare” är. Ordets betydelse och härkomst hade jag funderat på sedan en tid tillbaka. Ordet “pillertrillare” är namnet på ett av redskapen som användes vid läkemedelsframställning förr i tiden, men är idag mest känt som ett skämtsamt ord för apotekare. Kanske på grund av att det var apotekarna som blandade till medicinerna förr.

 

Medicinhistoriska museet är ett litet och annorlunda museum, men därför desto mer intressant enligt mig och jag tycker det är absolut värt att besöka. En extra eloge till guiden som höll i visningen då han visade stor förståelse för mitt handikapp och hjälpte i den mån han kunde. På vissa söndagar hålls föreläsningar om ämnen relaterade till medicinhistoria med ett inträde på 40 kr. För mer information om respektive föreläsning och datum besök deras hemsida:

http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/

 

En Kulturspaning den 27/7
av Björn Bengtsson

 

Gamla Uppsala museum

Veckans kulturspaning gjordes 20/7-16 på Gamla Uppsala Museum.

Praktisk information

Museet är beläget på Disavägen i Gamla Uppsala. Om du besöker museet är ett tips att även passa på att kolla in Uppsala högar vilka ligger precis intill (svårt att missa). Museet är öppet 11-17. Det är gratis för alla upp till 19 år. Ordinarie inträdet ligger på ett förmånligt pris av 80kr. Biljetten ger förmånen att kunna besöka Gamla Uppsala museum fritt antal gånger under året.

Reser du med bil finns parkering vid järnvägen, även handikapparkering finns att tillgå. Vägen hit hittar du genom att följa skyltning till Gamla Uppsala från E4:an och vidare mot Gamla Uppsala kyrka. Om du ej har tillgång till bil finns även möjligheten att ta sig hit med buss 2 från stadshuset, närmaste hållplats blir att stiga av vid Kungshögarna.

Gamla Uppsala Museums hemsida

Gamla Uppsala Museums facebooksida

Visning och aktiviteter på Gamla Uppsala museum

Till att börja med följde jag med på en guidad visning, vilken tyvärr redan hade hunnit börja. Fick bland annat lära mig vilka personer som ligger i respektive gravhög samt vilken ställning de tros haft. I väntan på att Vikingaskolan skulle börja gick vi runt på egen hand. Vikingaskolan den här dagen gav tillfälle att prova på att vara arkeolog och göra sin egen utgrävning i miniformat. Fram till den 16 augusti hålls Vikingaskolan för barn, dagligen mellan kl.14 och 15.

Lät sedan mina kunskaper om vikingar sättas på prov i spelet ”Vikingaresan”. I spelet fick jag svara på frågor om vilka personer som sägs ha upptäckt olika platser i världen. Exempel på andra frågor jag fick svara på kunde vara vilka export/import varor som var störst.

Sammanfattning

Personalen var trevlig och tillmötesgående och informerade om att möjligheten till att få en syntolkad guidning fanns om man förbokade. Möjligheten till syntolkning gjorde mig glatt överraskad då jag inte stött på det tidigare. Inne på museet var det lättframkomligt för såväl synskadad som rullstolsbunden. Dock var parkeringens placering i förhållande till museet lite udda då ett järnvägsspår låg emellan. Det tillsammans med en knagglig och ojämn trottoar gör framkomligheten sämre för en rullstolsbunden eller synskadad. Besöket på Gamla Uppsala museum tyckte jag var trevligt och intressant. Har lärt mig ännu lite mer om Uppsala och dess historia.

STORT ++ var möjligheten till att kunna få guidningen syntolkad.

Björn Bengtsson

Bror Hjorths Hus

Expeditionen denna vecka gick till Bror Hjorts Hus. Museet som från början var konstnärens privata bostad, vilken har bevarats i det skick man tror att den lämnades.

Museet är charmigt och inger en känsla av att konstnären bott kvar och fortfarande är verksam, men bara gått på en promenad.

Ett lite annorlunda museum, men väl värt ett besök.

 

Björn Bengtsson 5/7 2016

 

Info: Bror Hjorts Hus, Norbyvägen 26 i Uppsala. Museet har fri entré, men vissa evenemang kostar att besöka, detta framgår då tydligt i samband med information om respektive evenemang.

1 2 3